Privacy verklaring

Inleiding
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld door Kussoo en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Flowermoment
Flowermoment is een webshop in bloemen en planten. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Flowermoment verzameld worden bijvoorbeeld om een bestelling te kunnen versturen. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Wij verwerken je gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor één of meer specifieke doeleinden. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Flowermoment, neem dan gerust contact met ons op via info@flowermoment.nl

FLowermoment | Beckeringhstraat 43| 3762 EV |Soest | Btw. Nr. NL198327997B01 | KVK Nr. 57758344

Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door flowermomnet. Deze worden hieronder toegelicht.

1.     Bestellen en bezorgen artikelen
Tijdens het bestellen van artikelen verwerken we verschillende gegevens, zoals je gekozen betaalmethode en NAW gegevens om je bestelling te bezorgen en te volgen.

2.     Contact opnemen
Jouw gegevens worden verzameld als jij contact opneemt met flowermoment via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of vraag te kunnen beantwoorden, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens niet voor andere doeleinden.

3.     Google Analytics
De website van Flowermoment verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet verbonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

4.      Nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen bij aanmelding voor de nieuwsbrief.

Ontvangers gegevens
Voor het uitvoeren van diensten, het bezorgen van artikelen en overige activiteiten, krijgen we hulp van derden. Voor zover deze derden jouw gegevens verwerken in opdracht van Kussoo, doen ze dat als verwerker. Alle afspraken over onder andere beveiliging, geheimhouding en jouw rechten zijn opgenomen in de verwerkingsovereenkomsten die we met deze derde partijen hebben gesloten.De gegevens die Kussoo ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.

1.      Mijnwebwinkel
Voor hosting en uitvoering van de Flowermoment webshop maakt Flowermoment gebruikt van de diensten van Mijnwebwinkel. Alle gegevens die jij achterlaat op de website en via de e-mail van Flowermoment worden opgeslagen op de servers van Mijnwebwinkel. De website en back-ups van de website worden ook gehost bij Mijnwebwinkel.

2.      Mollie payments

Transactiegegevens (manier van betalen, je rekeningnummer en betaalgegevens).

3.      Nieuwsbrief
De nieuwsbrieven worden verzonden via Mijnwebwinkel. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mijnwebwinkel.

Opslag periode
In het algemeen bewaren wij je gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld.

1.      Verwerking van order
Wij hebben een verplichting voor bewaren van boekhouding en administratie van 7 jaar voor Belastingdocumentatie en rapportages van leveringen van goederen.

2.      Nieuwsbrief
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mijnwebwinkel. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@flowermoment.nl

3.      Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met flowermoment via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

4.      Google Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Jouw rechten

1.      Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Flowermoment vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@flowermoment.nl. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

2.      Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Flowermoment. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

3.      Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Flowermoment vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

4.      Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Kussoo niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Verplichte gegevens
Flowermoment verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van producten van Kussoo via de website. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen en jouw NAW gegevens zijn nodig als je een artikel bestelt bij Flowermoment. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Flowermoment de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Flowermoment met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Flowermoment behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Flowermoment dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Flowermoment te beschermen. Daarbij trac

Privacy verklaring

Inleiding
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld door Kussoo en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Flowermoment
Flowermoment is een webshop in bloemen en planten. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Flowermoment verzameld worden bijvoorbeeld om een bestelling te kunnen versturen. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Wij verwerken je gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor één of meer specifieke doeleinden. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Flowermoment, neem dan gerust contact met ons op via info@flowermoment.nl

FLowermoment | Beckeringhstraat 43| 3762 EV |Soest | Btw. Nr. NL198327997B01 | KVK Nr. 57758344

Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door flowermomnet. Deze worden hieronder toegelicht.

1.     Bestellen en bezorgen artikelen
Tijdens het bestellen van artikelen verwerken we verschillende gegevens, zoals je gekozen betaalmethode en NAW gegevens om je bestelling te bezorgen en te volgen.

2.     Contact opnemen
Jouw gegevens worden verzameld als jij contact opneemt met flowermoment via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of vraag te kunnen beantwoorden, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens niet voor andere doeleinden.

3.     Google Analytics
De website van Flowermoment verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet verbonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

4.      Nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen bij aanmelding voor de nieuwsbrief.

Ontvangers gegevens
Voor het uitvoeren van diensten, het bezorgen van artikelen en overige activiteiten, krijgen we hulp van derden. Voor zover deze derden jouw gegevens verwerken in opdracht van Kussoo, doen ze dat als verwerker. Alle afspraken over onder andere beveiliging, geheimhouding en jouw rechten zijn opgenomen in de verwerkingsovereenkomsten die we met deze derde partijen hebben gesloten.De gegevens die Kussoo ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.

1.      Mijnwebwinkel
Voor hosting en uitvoering van de Flowermoment webshop maakt Flowermoment gebruikt van de diensten van Mijnwebwinkel. Alle gegevens die jij achterlaat op de website en via de e-mail van Flowermoment worden opgeslagen op de servers van Mijnwebwinkel. De website en back-ups van de website worden ook gehost bij Mijnwebwinkel.

2.      Mollie payments

Transactiegegevens (manier van betalen, je rekeningnummer en betaalgegevens).

3.      Nieuwsbrief
De nieuwsbrieven worden verzonden via Mijnwebwinkel. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mijnwebwinkel.

Opslag periode
In het algemeen bewaren wij je gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld.

1.      Verwerking van order
Wij hebben een verplichting voor bewaren van boekhouding en administratie van 7 jaar voor Belastingdocumentatie en rapportages van leveringen van goederen.

2.      Nieuwsbrief
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mijnwebwinkel. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@flowermoment.nl

3.      Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met flowermoment via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

4.      Google Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Jouw rechten

1.      Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Flowermoment vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@flowermoment.nl. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

2.      Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Flowermoment. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

3.      Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Flowermoment vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

4.      Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Kussoo niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Verplichte gegevens
Flowermoment verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van producten van Flowermoment via de website. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen en jouw NAW gegevens zijn nodig als je een artikel bestelt bij Flowermoment. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Flowermoment de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Flowermoment met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Flowermoment behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Flowermoment dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Flowermoment te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via info@flowermoment.nl.

FLowermoment | Beckeringhstraat 43| 3762 EV |Soest | Btw. Nr. NL198327997B01 | KVK Nr. 57758344

 

 

hten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via info@flowermoment.nl.

FLowermoment | dorresteinweg 70-19| 3762 LL |Soest | Btw. Nr. NL002181916B91 | KVK Nr. 57758344

 

 

© 2016 - 2024 FlowerMoment | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel