Algemene Voorwaarden

flowermoment is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57758344

adres: beckeringhstraat 43 soest Email:  info@flowermoment.nl, Website: www.flowermoment.nl

btw nr: NL198327997B01

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen en diensten van Flowermoment en op alle met u gesloten overeenkomsten.

2. Bestellen

2.1 Bestellingen kunnen geplaatst worden via de website, e-mail, of telefonisch.

2.2 Flowermoment hanteert geen minimum bestelbedrag.

2.3 Flowermoment maakt gebruik van een eigen bezorgdienst betreffende de bloemsierkunst bestellingen in onze regio. Bloemsierkunst bestellingen buiten onze regio worden overgedragen aan een (inter)nationale bloemen verzendorganisatie. De verwerkings- of bezorgkosten worden vooraf aan u doorgegeven en dienen door u (vooraf) betaald te worden.

 

2.4 De verzending van decoratie artikelen wordt afgehandeld door een pakketdienst, bij voorkeur TNT Post. De verwerkings- of verzendkosten worden vooraf aan u doorgegeven en dienen door u (vooraf) betaald te worden.

2.5 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Flowermoment uw bestelling in behandeling heeft genomen.

3. Prijzen

3.1 De prijzen op de websites van Flowermoment zijn de actuele prijzen.

3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Flowermoment bevoegd de op de website vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van (kado)verpakking en BTW, exclusief verzend- of verwerkingskosten.

3.4 Flowermoment is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

 

4. Levering

4.1 Flowermoment bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien u bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor uw rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven afleveradres aangeboden.

4.2 Flowermoment handelt de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging ontvangt u hierover zo spoedig mogelijk na acceptatie van de bestelling bericht. U heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling zonder kosten te annuleren. Vindt die annulering niet (tijdig) plaats, dan wordt u met de vertraging in te stemmen.

4.3 Iedere bestelling wordt in een keer verstuurd. Flowermoment voert geen naleveringen uit.

4.4 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Flowermoment in overleg met u trachten een vergelijkbaar artikel te leveren.

4.5 Verzending is ten alle tijde voor risico van de koper. Flowermoment is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is tijdens het vervoer van uw bestelling. De decoratie artikelen worden onverzekerd verzonden. Flowermoment  is niet verantwoordelijk voor breuk/ beschadiging tijdens het verzenden. Wilt u uw decoratie bestelling graag anders verzonden hebben. Dan kunt u contact opnemen.

5. Betaling

5.1 U dient het totaalbedrag van uw bestelling vooraf te betalen via bank inclusief de door Flowermoment berekende verzendkosten.

5.2 Indien Flowermoment toestaat dat op rekening wordt betaald, geldt een betalingstermijn van14 dagen na factuurdatum.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Flowermoment, totdat u aan al uw (betalings) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

6.2 Flowermoment is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van Berghroos zijn gebleven bij u weg te (laten) halen en te verkopen.

7. Retourrecht

7.1 U heeft maximaal 5 dagen garantie op bloemsierkunst producten, klachten dient u zo snel mogelijk, binnen 5 dagen na ontvangst te melden. Binnen deze periode krijgt u uw product vergoed . Na 5 dagen kan Flowermoment uw klacht niet meer in behandeling nemen.

7.2 Bloemsierkunst bestellingen buiten onze regio, die aan een (inter)nationale bloemen verzendorganisatie zijn doorgestuurd vallen buiten onze garantie. Klachten dient u zo snel mogelijk, binnen 5 dagen na ontvangst te melden. Flowermoment tracht, in overleg met u, een passende oplossing te vinden. Na 5 dagen kan Berghroos uw klacht niet meer in behandeling nemen. 

 

7.3 U heeft het recht door Flowermoment geleverde decoratie artikelen binnen "zichttermijn" van 10 dagen na aankoop te retourneren in originele staat en orginele verpakking, na overleg van de reden van retourzending.

7.4 Indien de decoratie artikelen door u ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt Flowermoment u de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten van de zending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen terug. 


7.5 Wanneer de door Flowermoment afgeleverde decoratie artikelen niet binnen de "zichttermijn" van artikel 7.3 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.

8. Persoonsgegevens

8.1 Uw persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Berghroos opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Uiteraard hanteert Flowermoment bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Flowermoment is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten op de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

9.2 De aansprakelijkheid van Flowermoment is beperkt tot het bedrag van de terzake verzonden factuur.

10. Geschillen

10.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

© 2016 - 2022 FlowerMoment | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel